Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 12ο Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2020» με διεθνή συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2020.

Το Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2020» είναι μια προσπάθεια περαιτέρω συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και δεδομένων επί της στενής παθοφυσιολογικής και κλινικής συσχέτισης μεταξύ νεφρών, καρδιάς και αγγείων.

Μέσω Στρογγυλών Τραπεζών και Αντιπαραθέσεων, το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συμποσίου παρέχει κατοχυρωμένη γνώση, αλλά και νέες προσεγγίσεις στη μελέτη και θεραπεία των ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία και καρδιαγγειακή νόσο. Στόχος του Συμποσίου είναι η πληροφόρηση σε επίπεδο τόσο καθημερινής κλινικής πράξης, όσο και προωθημένης έρευνας.

Πέραν του καθιερωμένου και ιδιαίτερου επιτυχημένου Workshop αφιερωμένου στη σχέση Σακχαρώδη Διαβήτη και καρδιονεφρικής νόσου, φέτος στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Υπέρταση και καρδιο-αγγειο-νεφρικά νοσήματα» εντάξαμε στο πρόγραμμα και ένα Workshop σχετικά με τη υπερηχογραφία σε καρδιακές και νεφρικές παθήσεις.

Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή σας στις εργασίες του Συμποσίου θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας και θα συμβάλλει στην επιτυχία του.

Δημήτριος Τούσουλης
Πρόεδρος Συμποσίου
Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντίνος Τσιούφης
Συμπρόεδρος Συμποσίου
Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών , Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. (2017-18)
Πρόεδρος E.S.H. (2018-19)